Organització territorial dels Estats Units

Els Estats Units d'Amèrica conformen una federació que està formada per cinquanta estats autònoms, els quals són entitats sobiranes dividides en comtats o municipalitats que abasten una o més ciutats, pobles i viles així com altres institucions i autoritats subordinades. Els cinquanta estats conformen un estat federat, una Unió que exerceix jurisdicció exlusiva sobre el districte federal, un territori especial on es troba la capital de la federació, i que rep el nom de Districte de Colúmbia. L'estat federat, a més, exerceix jurisdicció sobre les bases militars, les ambaixades i els consolats localitzats als països estrangers i, de manera més limitada sobre les reserves ameríndies i els estats lliures associats i els estats del commonwealth.

Unitats polítiques: els estats

Article principal: Estats dels Estats Units
Estats de la Unió

La unitat política principal dels Estats Units a nivell federal és l'estat. Tècnicament, i legalment, els estats no són "divisions administratives" sinó unitats que conformen els Estats Units, atès que la nació i els estats que la conformen operen sota un sistema de sobirania paral·lela. D'acord a diverses decisions de la Cort Surprema de la nació, els diversos estats i els Estats Units (és a dir, l'estat federat que és coextensiu amb els 50 estats i el Districte de Colúmbia) són jurisdiccions sobiranes. La sobirania dels Estats Units està estrictament limitada als termes establerts en la constitució de la nació, mentre que la sobirania de cada estat que la conforma és il·limitada, llevat de:

  • La sobirania i els poders que cada estat hagi transferit als Estats Units per mitjà de la constitució federal
  • Les provisions de la seva pròpia constitució estatal, la qual estableix els paràmetres dins dels quals s'exerceix la seva sobirania.

La majoria dels estats han descentralitzat l'administració de llurs poderes sobirans en dos o tres nivells. El primer nivell de descentralització és el nivel estatal, constituït per les agències que operen sota el control directe dels òrgans principals del govern estatal (com ara els departaments de sanitat, d'estadística, de transportació, etc.) El segon nivell és el county o comtat (borough a Alaska o parish a Louisiana), el qual és la divisió adminsitrativa de l'estat. El tercer nivell, que no existeix en tots els estats, és el township o municipalitat, una divisió administrativa del comtat.

Els estats que conformen la Unió són: