Espionatge

L'espionatge és la pràctica i el conjunt de tècniques associades a l'obtenció d'informació confidencial.

Tècniques d'espionatge

Les tècniques comunes de l'espionatge han estat històricament la infiltració, el suborn i el xantatge.

  • La infiltració consisteix en la utilització d'una persona, denominada talp, la comesa bàsica del qual és guanyar-se la confiança d'aquells que posseeixen la informació per a tenir-hi accés.
  • El suborn és la compra de la informació amb diners o altres mitjans, encara que també s'ha utilitzat la coacció per a obtenir-la, tècnica que es denomina xantatge generalment mitjançant l'obtenció d'informació de caràcter personal sobre la víctima, que no desitja que es faci pública.

Amb el desenvolupament de les noves tecnologies, han aparegut tècniques que permeten obtenir informació objectiva com fotografies, converses, etc. sense intervenció humana. Així, existeix una indústria destinada a facilitar sofisticats mitjans tecnològics, des de satèl·lits espia fins a microcàmeres, tant per a l'espionatge com per a la protecció de la informació. El 2013, un revelador estatunidenc, Edward Snowden va denunciar el programari d'espionatge Prism, desenvolupat pels Estats Units per a vigilar, controlar i analitzar a nivell mundial, les dades personals de tothom en col·laboració amb els gegants de la informàtica com Google, Apple i Microsoft.